La meva llista de blogs

diumenge, 19 de gener del 2014

Napoleó creuant els Alps

1. Documentació General

Títol: Napoleó creuant els alps

Autor: Jacques-Luis David

Datació: Entre 1801 i 1805

Localització: Palacio de Charlottenburg. Berlín (Alemanya)   

Tècnica: Oli sobre tela

Dimensions: 260 cm × 221 cm

Estil: Neoclassicisme

2. Anàlisi formal

Predomina el dibuix per sobre de la taca. Els colors són freds i foscos al fons (blaus, verds, grisos) i càlids al davant (vermell, marró, ocre). Destaca sobretot la capa vermella de Napoleó, per tal d'idealitzar la seva figura. La llum sembla natural i ve de la part esquerra del quadre. 

El dibuix sembla formar una Z amb el cavall i el cap de Napoleó, el qual aporta dinamisme al quadre. L'expressivitat del rostre del personatge és quasi nula. La cara mostra sobrietat i equilibri. El braç aixecat sembla voler destacar la seva tasca com a líder

El personatge principal, juntament amb el cavall són el centre de la composició. El fons està més difunitat per tal de no distreure l'atenc de la figura de Napoleó. 

 3. Temàtica

El context històric seria el començament de la campanya a Itàlia que va fer Napoleó a començaments del segle XiX. El retrat va ser un regal del rei Carles IV d'Espanya a Napoleó, com a símbol de recolzament a la seva tasca. L'obra té una funció prapagandística al idealitzar totalment al personatge protagonista, Napoleó. El missatge que transmet és que era un líder absolut i que acabaria governant gairabé tota Europa Occidental. David va poder rebre influències de les escultures equestres clàssiques com la de Marc Aureli. També s'embla que es va inspirar en l'Agust de Prima Porta, per la posició del braç dret.

 

 

 

    

 

La mort de Sardanàpal


És una pintura del romàntic francès Eugène Delacroix que es troba al museu del Louvre, a París. El quadre representa el dramàtic episodi del suicidi del rei legendari Sardanàpal, incendiant el seu palau, amb totes les seves dones i els seus cavalls, per a evitar que l'enemic s'apropiés dels seus béns.
Domina el color i la llumunositat. És molt brillant i els colors són càlids.